• Fabita
 • .
  RDA-møde i Frankfurt 13.8.2014 – tilbud til medlemmerne

  Kære medlemmer

  I forbindelse med IFLA konferencen der i år finder sted i Lyon, Frankrig d. 16.-22. august afholdes der forskellige satellitmøder. IFLAs Cataloguing Section afholder en 1-dags konference på Frankfurts Nationalbibliotek

  d. 13. august kl 9-17

  med titlen ”RDA – Resource Description and Access – status and perspectives 2014“.

  Fabita har som faggruppe stor fokus på RDA og vi har også tidligere afholdt en temadag om det. Vi synes det kunne være spændende som faggruppe at komme ned og deltage i konferencen og høre hvor langt de forskellige lande er kommet med implementeringen og hvilke erfaringer de har gjort.

  Tilmelding til selve konferencen er gratis, men man skal selv betale fortæring og overnatning.
  Bestyrelsen vil derfor gerne sponsorere et tilskud på kr. 1000 til rejseudgifter til de af vores medlemmer, der kunne have lyst til at deltage, dog max. 20 medlemmer.
  Vi overvejer også muligheden for at afholde et fagligt arrangement om eftermiddagen dagen før, den 12. august, i Frankfurt, hvis der er interesse for det?

  Vi vil derfor gerne have tilbagemelding
  senest d. 26.4. 2014 kl 12,
  både vedr. ønske om tilskud og interesse for at deltage i det ekstra arrangement.

  OBS. Der gælder først til mølle-princippet.
  Tilbagemelding sendes pr. mail til Lou Næraa (ln@statsbiblioteket.dk)

  Når vi har et overblik over antal interesserede, vil vi i givet fald gå videre med planlægningen af et arrangement den 12.8.
  Vedhæftet (se nedenfor) flere detaljer om konferencen. Der er tilmeldingsfrist til selve konferencen d. 15.5.2014.

  Vh. Fabitas bestyrelse

   

  Dear Colleagues,

  IFLA Cataloguing Section is pleased to announce the Satellite Meeting:  RDA – Resource Description and Access – status and perspectives 2014.

  RDA is a new standard for resource description and access. It is based on IFLA’s International statement on international cataloguing principles (ICP) and the conceptual models of the FRBR family (Functional requirements for bibliographic records, FRBR, and Functional requirements for authority data, FRAD).

  RDA is one of the first practical applications of those IFLA standards and the successor and replacement of the Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2), one of the cataloguing codes used in many institutions worldwide.
  First released in 2010 as part of the RDA Toolkit, RDA is developed and updated on a regularly basis by the Joint Steering Committee for Development of RDA (JSC).
  There are translations into French and German languages, more are to follow soon.
  These are the reasons why the international cataloguing community follows the development of RDA with growing interest.

  In 2011 already, the IFLA Cataloguing Section held a Satellite Meeting on RDA in San Juan, Puerto Rico. It was decided then to organize a follow-up Satellite Meeting on RDA a few years later.
  The meeting will take place at August 13 in Frankfurt and is kindly hosted by  Deutsche Nationalbibliothek and the event is one of the Satellite Meetings which will be held in conjunction with IFLA World Library and Information Congress in Lyon, France, 16-22 August 2014.

  For further information and registration please look at the website:

  http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/International/iflaSatelliteMeeting.html

   

  Kind regards on behalf of the organizing committee

  Hanne Hørl Hansen, Chair, IFLA Cataloguing Section

   

  Metadatabibliotekar søges? – Fabita-temadag 28. april 2014 i Odense

  Fra katalogisator til metadatabibliotekar: den klassiske bibliotekskatalogisering samles på færre hænder, men behovet for viden om metadata i mange andre sammenhænge stiger. Har bibliotekarer den efterspurgte viden i dag og hvis ikke, hvordan skal vi i givet fald få den?
  Med udgangspunkt i avisdigitaliseringsprojektet på Statsbiblioteket, http://blog.avisdigitalisering.dk, vil vi forsøge at give nogle bud på hvad der skal til, ikke mindst i form af uddannelse.

  Dato: mandag den 28. april 2014
  Tid: kl. 9:30 til 16
  Sted: Mødecenter Odense (www.moedecenter.dk), Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
  Pris:
  Fabita-medlemmer: kr. 400
  Øvrige BF-medlemmer: kr. 450
  Studerende ved IVA, AAU, CBS og SDU (begrænset antal pladser): kr. 100 – OBS: Ved tilmelding: Tilmeld som ikke-medlem og skriv “Studerende ved ” og studiested i kommentarfeltet, så bliver du opkrævet det korrekte beløb
  Ikke-BF-medlemmer: kr. 600

  Tilmelding senest fredag den 11. april via BF’s kalender.

  Program
  (ret til ændringer forbeholdes)

  9.30 -10.00 Ankomst og morgenmad

  10.00-10.05 Velkomst v/ Fabitas bestyrelse

  10.05-10.45 Metadata – introduktion  v/ Hanne Hørl Hansen, (bibliografisk konsulent ved DBC og formand for IFLA Cataloguing Section)

  10.45-11.00 Pause

  11.00-11.40 Statsbibliotekets avisdigitaliseringsprojekt v/ Lars Lundegård Olsen (bibliotekar, E-ressourcer samt Nationalområdet på Statsbiblioteket)

  11.40-12.20 Uddannelse og kompetenceudvikling v/ Ulla Thorborg, (specialkonsulent i BF bl.a. vedr. uddannelsespolitik)

  12.20-13.00 Frokost

  13.00-13.40 Metadata og uddannelse – i et webperspektiv v/ Lars Johnsen (lektor, ph.d., Syddansk Universitet, Institut for Design og Kommunikation)

  13.40-14.20 Foreløbig oplægstitel: IVA – “Metadata og den uddannelse et arbejde med metadata kræver” v/ Jens Erik Mai (professor, ph.d., Københavns Universitet, Det Informationsvidenskabelige Akademi)

  14.20-14.45 Kaffepause

  14.45-15.15 Foreløbig oplægstitel: AAU – “Metadata og den uddannelse et arbejde med metadata kræver” v/ Marianne Lykke (professor, ph.d., Aalborg Universitet, Det Humanistiske Fakultet, Institut for Kommunikation)

  15.15 – 15.30 Opsamling og tak for i dag

   

  Besøg på Erhvervsarkivet i Aarhus den 5. november 2013

  Fabitas bestyrelse inviterer alle BF-medlemmer til at besøge Erhvervsarkivet i Aarhus og høre mere om hvordan man registrerer og vedligeholder en sådan samling.

  Arkivet ligger i den bygning, som husede Statsbiblioteket indtil 1963, og er tegnet af arkitekt Hack Kampmann. Huset er udformet, så det i sin tid fik kælenavnet ”Smykkeskrinet” og det er i sig selv et besøg værd.

  Tilmelding og flere oplysninger: se BF’s kalender

  Læs mere om arkivet her